BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Kadın-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜKÇAM)

 

Kurullar

Yönetim Kurulu

•Prof. Dr. Ayşe AKIN (BÜKÇAM Müdür)
•Prof. Dr. Kudret Güven
•Prof. Dr. Işıl Bulut
•Prof. Dr. Lale Taşkın
•Öğrt.Üyesi Dr. Cihangir ÖZCAN