BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Kadın-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜKÇAM)

 

Tanıtım
  • Yayınlarımız
  • Broşürlerimiz
  • Merak Ettikleriniz
  • Faydalı Linkler
  • Başkent Üniversitesi, Kadın – Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜKÇAM)

 

Başkent Üniversitesi, Kadın – Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma Ve Uygulama Merkezi (BÜKÇAM), Başkent Üniversitesi’nde Kurulmuş, Üniversite Bünyesindeki Çeşitli Disiplinleri Kapsayan Bir Merkezdir. BÜKÇAM, 2001 Yılında kapsayan Bir Merkezdir. BÜKÇAM, 2001 Yılında Kurulmuştur.

Hakkımızda

Başkent Üniversitesi, Kadın – Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜKÇAM), Başkent Üniversitesi’nde Kurulmuş, Üniversite Bünyesindeki Çeşitli Disiplinleri Kapsayan Bir Merkezdir. BÜKÇAM, 2001 Yılında Kurulmuştur.

Görüşümüz

Kadın – çocuk sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesinin ancak kadının toplumsal statüsünün iyileştirilmesi ve “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Hakkaniyet” ilkelerinin yaşamın her alanında ve döneminde uygulanması ile mümkün olacağına inanıyoruz.

Görevimiz

 

Üniversitenin ilgili birimleri ve diğer ulusal, uluslar arası kurumların işbirliğinde; 
_Kadının yaşamının her dönemindeki fiziksel, zihinsel ve üreme sağlığını kapsayan, sorunlarına ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığına karşı toplumsal duyarlılık geliştirmek, 
_Doğumdan başlayarak adölesan dönemi de kapsayan çocuğun fiziksel ruhsal ve sosyal gelişimi ile ilgili konularda ülkemiz koşullarına uygun kamuoyu oluşturmak, 
_Kadın – çocuk sağlığı ve aile planlaması çerçevesinde kadın sorunları, adölesan dönemini de kapsayan çocuk sağlığı sorunları ve hakları ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında yapılan araştırmaları ve çalışmaları izlemek, duyurmak, 
_İlgi alanına giren konularda, özellikle türkiye’nin ihtiyacı olan konulara özgü ulusal araştırmalar yapmak, çok merkezli ve çok uluslu projeler hazırlamak, sonuçların ve çözüm önerilerinin ülke geneline yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, 
_Üreme sağlığı ve aile planlaması konularında danışmanlık ve klinik hizmet modeli geliştirerek ülke genelinde sunulan hizmetlere örnek teşkil etmek, 
_Ülke genelinde orta öğretim ve üniversite öğrencilerinin kadın – çocuk sağlığı, aile planlaması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi ile ilgili konular hakkında bilgilendirilmeleri, aktivitelere katılmaları, eğitim materyali geliştirme gibi ortak çalışmalarda bulunmalarını sağlayarak, bilinçli bir öğrenim gençliği yetiştirmektir. 

Eylemlerimiz

Toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanarak kadının toplumda bağımsız bir birey olarak varolması; kendi ve çocuklarının sorunlarını, gereksinimlerini kendisinin dile getirmesi gerektiği inancını temel alarak, kadın – çocuk sağlığı ve sorunları konusunda;
_Ulusal ve uluslararası düzeyde seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve kurslar düzenlemek
_Dersler, seminerler ve toplantılar aracılığı ile öğrencilerin ve toplumun bu konulara duyarlılığını artırıcı eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alandaki faaliyetlerini desteklemek
_Yayın yapmak, dokümantasyon birimi oluşturmak
_Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak ve bütün kurum ve kuruluşların çalışmalarına destek olmak, katkıda bulunmak ve danışmanlık hizmeti vermektir. 

Çalışanlarımız

  • Prof. Dr. Ayşe Akın (BÜKÇAM Müdür- Halk Sağlığı ABD)
  • Öğr. Gör. Dr. Nihal Bilgili Aykut PhD  (BÜKÇAM Müdür Yardımcısı- Halk Sağlığı ABD)
  • Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur PhD (Halk Sağlığı ABD)
  • Öğr. Gör. Psk. Ezgi Türkçelik (Toplumsal Cinsiyet Uzmanı) (Halk Sağlığı ABD)
  • Merkez Sekreteri/Asistanı: Ayşegül Akkaya

 

 Foto Galeri:
Gösterilecek galeri bilgisi yok..