BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Kadın-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜKÇAM)

 

Ulusal-Uluslararası Araştırma ve Projelerimiz

Merkez ilgi alanına giren konularda özellikle Türkiye’nin ihtiyacı olan konularda Üniversite’nin çeşitli birimleri ile işbirliği yaparak ulusal araştırmalar yürütecektir. Yine ilgi alanına giren konularda, uluslar arası kuruluşlarla ve Üniversite’nin ilgili birimleri ile işbirliği yaparak çok merkezli, çok uluslu projeler yürütecektir.