BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Kadın-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜKÇAM)

 

Duyurular
İSTANBUL KADIN KURULUŞLARI BİRLİĞİ BASIN BÜLTENİ

İnsanlığın bugünüyle yarınları arasındaki en güçlü bağı çocuklardır. Çocuklarını özenle yetiştirmek için çaba gösteren milletler, gelişmelerini sürdürerek geleceğe güvenle bakabilmektedir.

Günümüzün en büyük gereksinimi olan evrensel barış, ancak çocukların sevgi ve hoşgörü anlayışı içinde her açıdan iyi yetiştirilmesiyle sağlanabilecektir.

20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen ve Türkiye’nin 1990’da imzaladığı, 1994 yılında onayladığı Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre 18 yaşın altında her insan “ÇOCUK”tur, özenle korunup desteklenmesi gerekir.

Ancak, ne yazık ki dünyada ve ülkemizde yaşanan olumsuz koşullar milyonlarca çocuğun ihmal ve istismar edilmesine, eğitimden yoksun kalmasına, ucuz işgücü halinde çalıştırılmasına, suça sürüklenmesine yol açmaktadır.


Çocuk işçi sayısı alarm veriyor…

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 1.400.000 çocuk çalışıyor.


Çocuklara yönelik cinsel istismar endişe veriyor…

Resmi kayıtlara göre, çocuklara yönelik cinsel istismar nedeniyle kolluk birimlerine son 5 yıl içinde 31 bin 890 başvuru yapılmıştır.


“Çocuk” “Gelin” sorunu geleceği karartıyor…

Türkiye’de son 10 yılda resmi verilere göre toplam 302 bin 159 kız çocuğu evlendirilmiş. Erken yaşta evlilikler, özellikle kız çocuklarının çocuk yaşta evlendirilmeleri, eğitim, sağlık başta olmak üzere insan haklarından yararlanmalarına engel oluyor. “Çocuk” “Gelin” sorunu, “kadına yönelik şiddetin” hem nedeni hem sonucu. 

 

Çocukların, laik bilimsel eğitimle yetiştirildiği, istismar edilmediği, geleceğinden umutlu ve mutlu yaşayabildiği, suça sürüklenmediği, haklarına ve kişiliğine saygı gösterildiği koşullarda yaşamalarına özen gösterilmelidir.

 

Dünyada çocuklara bayram armağan eden tek lider Mustafa Kemal Atatürk’tür.


İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği olarak, başta tüm devlet kurum ve kuruluşlarını, herkesi, çocuklarımızın ve ülkemizin aydınlık geleceği için ELELE vermeye çağırıyoruz…

 

Nazan Moroğlu, İKKB Koordinatörü                                                     20 Kasım 2023