BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Kadın- Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜKÇAM)

 

Güncel Çalışmalar

• Sosyal Dışlanma ve Kadın Sağlığı
• Kadın Sağlığında Eşitsizlikler ve Toplumsal Cinsiyet